خدمات ژنتیک

آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

تشخیص بیماری ژنتیکی پیش از تولد

اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه دکتر پورمحمدی

تشخیص مولکولی

اطلاعات بیشتر
خانه تماسارتباط با ما