راهنمای نمونه‌گیری

نمونه گیری:

 نمونه گیری در هر آزمایشگاه یکی از مهمترین بخشهاست به طوری که نمونه ی مناسب، با کیفیت جوابدهی ارتباط مستقیم دارد. در اینآزمایشگاه نمونه گیری توسط پرسنلی کاملاً مجرب و کارآزموده با میانگینهفت سال تجربه کار اجرایی صورت می پذیرد و همه تلاش ما براین است که بتوانیم در کمترین زمان ممکن، بهترین نوع نمونه گیری را به انجام رسانیم.

در آزمایشگاه دکتر پورمحمدی خونگیری توسط لوله های وکیوم و یک بار مصرف( ونوجکت) به همراه سر سوزنهای کمپانی TRUMO ژاپنبعنوان نازکترین سوزن های دنیا (UTW: Ultra Thin (Wall که به سوزنهای بیدرد معروفند همگام با آخرین استانداردهای WHO 2010 صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است نمونه گیری از پاشنه ی پای نوزادان جهت انجام تستهای غربالگری نوزادان و دیگر تستها در آزمایشگاه انجام می شود تا درکمترین زمان ممکن و بی درد، خدمت رسان نوزادان عزیز باشیم.

فرم های اطلاع رسانی جهت آگاهی مراجعه  کنندگان نسبت به نحوه نمونه دهی در برخی از تستها همچون تست آنالیز اسپرم آماده ارائهمی باشد.

ضمنا ً استفاده از کارگاه های آموزشی روابط عمومی و روانشناسی برای ارتباط هرچه بهتر و برخورد هرچه مناسبتر از دیگر تلاشهای ماجهت رضایتمندی شما همشهریان گرامی ست.

باشد که بتوانیم خدمتی در شان نام  پارسه و مراجعه کنندگان محترم و فهیم  ارائه دهیم.

دستگاه بیلیروبینومتر جهت انجام آزمایش بیلی روبین خون (بیماری زردی ) نوزادان بدون نیاز به خونگیری،دستگاه روی قسمت های مختلفبدن نوزاد قرار گرفته می شود و زردی نوزاد اندازه گیری می شود،( بسیار سریع و بی درد). برای مراجعه جهت انجام تست برای نوزادانعزیزتان توجه کنید که نوزاد طی 48 ساعته گذشته نباید زیر دستگاه باشد،نوزاد نباید بالای 21 روز باشد.

یکی از تست هایی که در بخش نمونه گیری انجام می شود، تست عرق است که با نصب و راه اندازی دستگاه NANODUCT ساخت کمپانیآمریکا، آزمایش تست عرق برای اندازه گیری الکترولیت های عرق،تشخیص بیماری سیستیک فیبروز VESCOR در این آزمایشگاه انجام میشود.

با توجه به وجود تخت ژنیکولوژی در اتاقی مستقل در بخش نمونه گیری جهت آزمایش پاپ اسمیر و لیکوئید بیس، سعی در افزایش سطحرضایتمندی شما عزیزان شده است.

۱مراجعینی که به صورت روزانه پذیرش و نمونهگیری میشوند:

مراجعینی که پس از دریافت نوبت روزانه نسخهی آنها پذیرش میگردد و در نهایت پس از تسویه حساب صندوق، قبض آزمایشها راتحویل میگیرند  با در دست داشتن همین قبض نمونه گیری برایشان انجام می شود.

 

۲مراجعینی که نسخه آزمایش آنها قبلاً پذیرش شده :

این دسته از مراجعینی که به هر علت در روزی که نسخه آن ها پذیرش شده آزمایش را انجام ندادهاند، با دردست داشتن قبض آزمایش  می توانند به آزمایشگاه مراجعه نموده و آزمایش خود را انجام بدهند.

 

۳نمونهگیری افراد با شرایط ویژه :

در صورتیکه هر یک از مراجعین به نمونهگیری، شرایط جسمانی مناسبی جهت مراجعه به داخل آزمایشگاه  نداشته باشند پس ازهماهنگی همراه بیمار با مسئول نمونهگیری، یکی از نمونهگیرهای مجرب جهت اخذ نمونه درب آزمایشگاه مراجعه مینماید تا از بیمار  درمحل درب آزمایشگاه (داخل اتومبیل) نمونهگیری انجام گیرد.

 

۴نمونهگیری اورژانس :

مراجعین به نمونهگیری با شرایط ویژه، آزمایش با درخواست اورژانس از سوی پزشک معالج، شرایط جسمانی نامساعد، نمونهگیرینوزادان و اطفال به علت عدم تحمل گرسنگی و یا هر موردی که راهبر و مسئول نمونهگیری تشخیص بر شرایط استثنا و اورژانسی دهد،خارج از نوبت و به صورت اورژانسی نمونهگیری خواهند شد.

 

۵–  نمونهگیری خارج از آزمایشگاه :

در صورتیکه بنا بر هر علتی بیمار قادر به حضور در آزمایشگاه جهت اخذ نمونه نباشد، با هماهنگی قبلی خانواده بیمار با سوپروایزر، یکیاز نمونهگیرهای مجرب به منزل بیمار جهت اخذ نمونه مراجعه مینماید.

 

توضیح: گاهی مراجعین نمونه آزمایش را خودشان در منزل تهیه مینمایند و لولههای آزمایش را به نمونهگیری تحویل میدهند. در اینشرایط مراجعین پس از پذیرش به واحد نمونهگیری مراجعه نمایند و توضیحات لازم را همراه با ظروف و لولههای آزمایش تحویل بگیرندو پس از نمونهگیری در منزل سریعاً نمونهها را باتوجه به توضیحات همکاران نمونهگیر به آزمایشگاه انتقال دهند. مناسب و کافی بودننمونه باید توسط همکاران نمونهگیری و بخش فنی تائید گردد. در این صورت است که نمونه قابلیت انجام و گزارش جواب را توسطآزمایشگاه خواهد داشت.

 

۶نمونهگیری نوزادان و اطفال :

از آنجا که نمونهگیری نوزادان و اطفال در این آزمایشگاه جزء موارد دارای اولویت و اورژانسی محسوب میشود، لذا نمونهگیری اطفال بهصورت مستقل و با فضایی مخصوص همراه با پرسنل باتجربه و آموزش دیده تمام وقت در اختیار مراجعین قرار دارد.

 

۷دریافت ظرف آزمایش :

در برخی موارد نسخه آزمایشمراجعین گرامی پذیرش میشود اما شرایط نمونهگیری را در همان روز ندارند. اگر در پرونده ی آن هاآزمایشی وجود داشته باشد که نیاز به اخذ ظرف ادرار، مدفوع، کیسه نوزادان، یا ادرار ۲۴ ساعته وباشد، میتوانند قبل از نمونهگیری بامراجعه به این واحد ظرف های مربوط به آزمایش خود را اخذ نمایند  و با توضیحات و راهنماییهای همکاران نمونهگیری در همان روزمراجعه برای انجام آزمایش خون، نمونهی ادرار یا مدفوع  ورا با آرامش بیشتر در منزل جمع آوری نمایند و در نهایت آن را تحویل واحدمربوطه در آزمایشگاه دهند.

 

 

نکات منحصربفرد بخش نمونه گیری در این آزمایشگاه

شروع ساعت کاری نمونهگیری قبل از ساعت کار اداری جهت رفاه حال این دسته از مراجعین

وجود نمونه گیر فعال در شروع فعالیت واحد نمونهگیری در ساعات حضور مراجعه کنندگان

حضور نمونهگیری مجرب و آموزش دیده در تخصص نمونهگیری اطفال و نوزادان

وجود فضای کافی برای انتظار و استراحت مراجعین دارای آزمایشهایی با زمان طولانی

حضور یک کارشناس آزمایشگاه در سالن به عنوان راهبر نمونهگیری و راهنمای مراجعین

خانه تماسارتباط با ما