آزمایش هموگلوبین A1C میزان قند موجود در خون فرد را در 3 ماه گذشته نشان می دهد. آزمایش هموگلوبین A1C نشان می دهد که قند خون فرد مبتلا به دیابت در طول این مدت به میزان نرمال نزدیک بوده یا از میزان نرمال بسیار بالاتر است.

✔️ با این روش پزشک معالج شما، قادر به بررسی کیفیت کنترل قند خون شما می باشد.

قندی که در جریان خون وجود دارد تمایل دارد به هموگلوبین موجود در گلبول قرمز متصل شود . قند متصل شده به هموگلوبین در طی مدت 120 روز عمر گلبول قرمز همچنان به هموگلوبین باقی می ماند.

✅ تمام افراد مبتلا به دیابت حداقل دو بار در سال باید این آزمایش را انجام دهند.

تفسیر نتیجه آزمایش :

💢 هرچه قدر ميزان قند خون شما در طول دو سه ماهه گذشته بالاتر از مقدار طبيعي باشد، هموگلوبين A1c خون شما كه با گلوكز تركيب شده است بيشتر خواهد بود.

✅ در افراد غيرديابتي مقدار هموگلوبين A1c كه با گلوكز تركيب شده است، كمتر از شش درصد است.

✅ در افراد مبتلا به ديابت، اين درصد بر اساس نحوه كنترل ديابت و قند خون، متفاوت است. هموگلوبين A1c كمتر از هفت درصد ، بيانگر كنترل ديابت و قند خون مي‌باشد و مقادير بالاي هشت درصد ، نشان مي‌دهد كه شما بايد در روش درمان ديابت خود تجديد نظر كنيد.

در آزمایشگاه تخصصی وفوق تخصصی دکتر پورمحمّدی آزمایشات هموگلوبین A1C به صورت روزانه با روش های معتبر انجام میگردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانه تماسارتباط با ما