سرولوژی

سرولوژی و تست های سرولوژی، آزمایش خون است به منظور بررسی آنتی بادی ها در خون. انواع مختلفی از تست های سرولوژی وجود دارد که به تشخیص بیماری های مختلف کمک می کند. تمامی تست های سرولوژی یک وجه مشترک دارند و آن هم اهمیت دادن به پروتئین های موجود در سیستم ایمنی بدن می باشد.

دلیل انجام تست های سرولوژی:

انجام تست های سرولوژی به تشخیص علت بروز بیماری و هم چنین فعالیت سیستم ایمنی کمک می کند.

انواع تست های سرولوژی:

جهت انجام تست های سرولوژی، آزمایش خون ساده از بیمار گرفته می شود. از آن جایی که تنوع آنتی بادی ها زیاد است، تست های سرولوژی گوناگونی موجود می باشد. از جمله:

– واکنش های آگلوتیناسیون که میزان اتصال آنتی بادی ها به آنتی ژن های خاص را نشان می دهد

– پرسی پیتاسیون که با سنجش میزان آنتی بادی در مایعات بدن، میزان شباهت آنتی ژن ها را نشان می دهد

– تست وسترن بلات که میزان وجود آنتی بادی ها در خون را با توجه به واکنش آن ها با آنتی ژن هدف نشان می دهد.

تست های سرولوژی به تشخیص شرایط و بیماری های مختلف کمک می کنند، از جمله:

– تب مالت که توسط باکتری ایجاد می شود

– آمیبیازیس که توسط انگل ایجاد می شود

– سرخک که توسط ویروس ایجاد می شود

– سرخجه که توسط ویروس ایجاد می شود

– HIV

– سیفلیس

– عفونت های قارچی

خانه تماسارتباط با ما