پاتولوژی

پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می‌پردازد.

به‌ طور کلی آسیب شناسی عبارت از مطالعه بیماری‌هاست و به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به بررسی علل پیدایش بیماری‌ها و عوارض ناشی از آنها می‌پردازد. بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت‌های مختلف بدن ایجاد می‌شود که در واقع مطالعه همین تغییرات مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل می‌دهد.

در این بخش انجام کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص نوع بافت، انجام IHC تشخیص بدخیمی، انجام تست های پاتولوژی پوست در اسرع وقت انجام می شود،

پاتولوژی
خانه تماسارتباط با ما