انگل شناسی

در این بخش نمونه های مدفوع بیماران به صورت میکروسکپی از نظر انواع انگل های کرمی و تک یاخته ای مورد بررسی قرار می گیرند.

آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر پورمحمدی  اخیراً  با  راه اندازی تست های سنجش آنتی ژن های ویروسی و باکتریایی در مدفوع، خدمات جدیدی را در این بخش به مراجعه کنندگان محترم ارائه می دهد.

انگل شناسی
خانه تماسارتباط با ما