ایمونولوژی

ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌ شناسی است که به بررسی انواع واکنش های ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد. سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده و در نهایت دقت می‌باشد که شامل اعضاء متنوع، با عملکردی متفاوت و مرتبط می باشند و در صورت کوچکترین تداخل و ناهماهنگی در انجام وظایف اعضاء آن امکان پیدایش اختلالات و ظهور عوارضی وخیم و بعضا غیر قابل برگشت وجود دارد. با استفاده از روش های ایمونولوژی می توان انواع هورمون ها، تومورمارکرها، آنتی بادی علیه عوامل عفونی و نیز آنتی بادی های عامل بیماری های خودایمنی را شناسایی کرد.

این بخش یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه های تشخیص پزشکی است. در ذیل شما را با تعدادی از دستگاه های بخش ایمنی شناسی آزمایشگاه دکتر پورمحمدی آشنا می کنیم.

-دستگاه الایزا پروسسور تمام اتوماتیک chorus

جهت انجام تمامی تستهای تخصصی ایمونولوژی که توانایی انجام تمامی تستها را بصورت روزانه دارد.

 

-دستگاه Cobas e411

جهت تست به روش الکترو کمی لومینسانس (ECL)

Cobas

-دستگاه ایمونو اسی آنالایزر mini vidas

ساخت کمپانی بیومریو فرانسه، جهت اندازه گیری تعداد زیادی از هورمونها و تشخیص انواع بیماریهای عفونی وفاکتورهای انعقادی نظیر: فون ویلبراند، پروتئین C ، D-dimer و … با روش حساسELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)

در این بخش با استفاده از متدها و تجهیزات مختلف مانند دستگاه نفلومتر، دستگاه الایزا ریدر و میکروسکوپهای نوری و فلورسنس وضعیت سیستم ایمنی بدن و مقاومت و یا ابتلا به انواع بیماری های ویروسی، باکتریایی، قارچی و یا بیماری های روماتولوژیک مورد بررسی قرار می گیرند.

میکروسکوپ ایمونو فلئورسانس (IF)

ایمونو فلئورسانس

-دستگاه نفلومتری Minineph

ساخت انگلستان جهت اندازه گیری پروتئین های کم مقدار در خون و ادرار

 

-الایزا پروسسور

دستگاهی که آزمایش الایزا را بصورت اتوماتیک انجام می دهد وشامل ترکیبی از یک دستگاه قرائت فتومتری و اتوسمپلری جهت برداشتن نمونه و محلولها است که بوسیله یک کامپیوتر قابل برنامه ریزی کنترل می شود .

خانه تماسارتباط با ما